INPRIS to think tank prawniczy.

Kandydaci zaopiniowani przez Komisję

8 lipca 2015. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydatów zgłoszonych na stanowisko RPO. Przed nami głosowanie Sejmu.

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji przedstawiciele wnioskodawców motywowali zgłoszone kandydatury, następnie głos zabrali sami Kandydaci. Z możliwość zadawania pytań Kandydatom skorzystał jedynie poseł Andrzej Jaworski.
Oboje Kandydaci uzyskali pozytywną opinię. Adam Bodnar stosunkiem głosów: za - 8, wstrzymujących się - 2, przeciw - 4; Zofia Romaszewska: za - 4, wstrzymujących się - 9,  przeciw - 0.
Opinia Komisji zostanie przedstawiona na forum Sejmu przez posła Michała Szczerbę.
Retransmisja posiedzenia Komisji dostępna jest tutaj:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.<wbr></wbr>nsf/transmisje.xsp?unid=<wbr></wbr>47B2D2AED4491F48C1257E730049FE<wbr></wbr>D5#

Działania INPRIS odbywają się w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.