INPRIS to think tank prawniczy.

Karta Praw Podstawowych - trzy transgraniczne seminaria już za nami

20 grudnia 2021. W projekcie TRIIAL, w którym uczestniczymy od 2020 r., przeprowadziliśmy na przełomie listopada i grudnia trzy transgraniczne seminaria. Wzięło w nich udział ponad 80 prawników z Polski i zagranicy.

Projekt TRIIAL, w którym uczestniczymy wraz z 12 innymi europejskimi partnerami, zaczął się 1 stycznia 2020 r. Jego główne cele to popularyzacja Karty Praw Podstawowych wśród europejskich prawników i dyskusja o roli prawników w Unii Europejskiej.

Mimo, że szyki organizatorom pokrzyżowała pandemia i większość wydarzeń odbyła się w trybie zdalnym, udało nam się zorganizować trzy sesje warsztatowe, z udziałem zagranicznych ekspertów i gości. Przez dwa weekendy listopada oraz pierwszy weekend grudnia - podczas hybrydowych warsztatów - sędziowie, prokuratorzy i adwokaci wysłuchali prezentacji o wolności słowa prawników, debatowali nad kształtem polskiego wymiaru sprawiedliwości i rozwiązywali kazus o pewnym gadatliwym sędzim z kraju X. Mieliśmy zaszczyt przeszkolić ponad 80 prawników z Polski i Europy, wysłuchać prezentacji naszych partnerów z Rumunii, Słowenii, Węgier i Włoch. Gościliśmy sędziów ze stowarzyszeń Themis i Iustitia, prokuratorów z Lex Super Omnia. Głos zabierali prezesi tych organizacji oraz liderzy prawniczych środowisk. Nasi uczestnicy mają też dostęp do bazy danych programu TRIIAL wraz z kursami e-learningowymi. Zakończenie projektu nastąpi w czerwcu 2022 r.  Wtedy opublikowane zostaną krajowe raporty o praworządności.

This project is funded by the European Union's Justice Programme (2014-2020), under G.A. no. 853832.

Wkład własny do projektu TRIIAL sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.