INPRIS to think tank prawniczy.

Komentarz dr. Michała Araszkiewicza dotyczący rynku nowych technologii w prawie

16 czerwca 2017. Media podały informację o przejęciu przez LexisNexis firmy Ravel Law specjalizującej się w wyszukiwaniu, analizie i wizualizacji danych prawniczych.

Z informację o przejęciu Ravel Law można zapoznać się tutaj.

Komentarz dr. Michała Araszkiewicza (UJ, ekspert INPRIS) specjalizującego się w tematyce nowych technologii i ich wykorzystania w prawie:

"W ostatnim czasie obserwujemy tendencje konsolidacyjne na rynku Legal Tech, znaczące podmioty coraz częściej przejmują spółki oferujące prawnikom inteligentne technologie wspierające ich pracę. Dobrym przykładem jest przejęcie Ravel Law, dostawcy usług analitycznych dla prawników, przez LexisNexis.

Wielkie międzynarodowe kancelarie coraz bardziej doceniają narzędzia umożliwiające dostęp do odpowiednio ustrukturyzowanych i w sposób atrakcyjny prezentowanych danych. Chodzi tu w szczególności o trendy orzecznicze, informację statystyczną na temat środków proceduralnych w sprawach danego rodzaju czy też charakterystyczne argumenty stosowane w niektórych jurysdykcjach. Dane te są prezentowane za pomocą wizualizacji: wykresów, sieci, map. Nowoczesne narzędzia wyszukiwawcze pozwalają też na odkrycie w wielkich zbiorach danych dokumentów, które bardzo trudno znaleźć posługując się tradycyjnym wyszukiwaniem pełnotekstowym.

W Polsce te narzędzia są jeszcze na wczesnym etapie rozwoju, ale ich opracowanie i wejście na rynek jest raczej kwestią czasu. Bardzo ciekawe badania tego rodzaju są już prowadzone choćby w Estonii, gdzie na przykład wizualizacje pozwalają na wykrycie powtarzających się przepisów ustawowych w systemie prawa."