INPRIS to think tank prawniczy.

Komunikat w sprawie rezygnacji Międzynarodowej Komisji Prawników z udziału w OMX

14 listopada 2016. Koalicja organizacji informuje, że Sekcja Polska Międzynarodowej Komisji Prawników rezygnuje z monitorowania wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Zarządu Głównego Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Prawników wyjaśniające motywy tej decyzji:

"Polska Sekcja Międzynarodowej Komisji Prawników, która wiele lat temu zainicjowała monitoring wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego informuje, że odstąpiła od tej procedury na znak protestu przeciwko łamaniu standardów demokratycznego państwa prawa przez Sejm RP w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Polska Sekcja MKP wyraża przekonanie, że na naszych oczach dokonuje się demontaż Trybunału Konstytucyjnego, którego celem jest zniweczenie skutecznej kontroli jakości prawa w Polsce. Polska Sekcja MKP nie bierze udziału w monitorowaniu wyborów sędziego TK w przekonaniu, że tak wzniosła akcja obywatelska, jak monitorowanie wyborów sędziów nobilituje niezgodne z obowiązującymi wyrokami Trybunału i poczuciem odpowiedzialności za skutki poczynania władz RP zmierzające do marginalizacji jednej z najważniejszych instytucji w państwie."

Międzynarodowa Komisja Prawników, Sekcja Polska brała udział w monitorowaniu wyborów do Trybunału Konstytucyjnego od początku naszej działalności tj. od 2006 r. Początkowo koalicja składała się z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji im. Stefana Batorego oraz Sekcji Polskiej Międzynarodowej Komisji Prawników. W późniejszym okresie Fundację im. Stefana Batorego w koalicji zastąpił INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa zdecydowały o wspólnej kontynuacji monitoringu wyboru sędziów. Bliższe informacje można znaleźć tutaj.