INPRIS to think tank prawniczy.

Krzysztof Riedl obronił doktorat!

22 grudnia 2020. Z prawdziwą radością donosimy o oczywiście udanej obronie doktoratu przez naszego znakomitego kolegę Krzysztofa Riedla.

Krzysztof obronił doktorat pt.: "Zobowiązania naturalne (niezupełne) w polskim prawie cywilnym" napisany pod kierunkiem dr. hab. Marcina Krajewskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW.