INPRIS to think tank prawniczy.

Kwestionariusz Krzysztofa Karsznickiego - Kandydata na PG

19 listopada 2015. Publikujemy kwestionariusz wypełniony przez Krzysztofa Karsznickiego - kandydata na stanowisko Prokuratora Generalnego.

Kwestionariusz skierowaliśmy do kandydatów na stanowisko Prokuratora Generalnego na etapie konkursów prowadzonych przez Krajową Radę Sądownictwa oraz Krajową Radę Prokuratury. 

Irena Laura Łozowicka nie wypełniła opracowanego przez nas kwestionariusza. Okazją do zadawania pytań Pani Prokurator będzie zatem dzisiejsza debata. 

Krzysztof Karsznicki udzielił następujących odpowiedzi:

1. Dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania).

Krzysztof Karsznicki, ur. 05.03. 1964, Skierniewice

2. Odznaczenia, tytuły honorowe, członkostwo w krajowych lub międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych lub zawodowych.

Członek Krajowej Rady Prokuratury

Członek Ośrodka Badań Handlu Ludźmi na Uniwersytecie Warszawskim od 2010 r.

Srebrny Krzyż Zasługi

Srebrny medal Ministra Spraw Wewnętrznych „Za zasługi dla Policji”

3. Wykształcenie (z podaniem nazw szkół, które kandydat ukończył, posiadanych stopni naukowych, ukończonych kursów, staży, szkoleń, aplikacji itp.).

Studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim filia w Białymstoku, ukończone w 1989 r.

Doktor nauk prawnych, 2009 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Staż w prokuraturze niemieckiej w Stendalu k/Magdeburga

Staż w prokuraturze w Turynie

Udział w Programie „International Visitor” dot. handlu ludźmi organizowany przez USA

Udział w kursie języka niemieckiego prawniczego w Berlinie organizowanym przez Goethe – Institut

Ukończenie kursu z protokołu dyplomatycznego organizowanego przez PISM

4. Przebieg kariery zawodowej (w tym m.in. miejsca zatrudnienia i okresy pozostawania na danym stanowisku, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zajmowane stanowiska we władzach spółek, przedsiębiorstw państwowych, fundacji, spółdzielni itp.). Okres faktycznego (praktycznego) wykonywania zawodu prawnika bądź prowadzenia działalności dydaktycznej (z zaznaczeniem okresów „przerw” w wykonywaniu zawodu).

1989 – 1992 r. – aplikacja kuratorska (przerwana służbą wojskową do 02.1990 do 06. 1990)
1992 – 1994 r. – asesor w Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach       
1994 – 1996 r. – prokurator w Prokuraturze Rejonowej w Skierniewicach
04.1996 r. – nominacja na Prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Skierniewicach       
01.1999 r.  – delegacja do Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej
03.2001 r. – nominacja na Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi  
08.2003 – 03.2006 r. – niezależny ekspert ds. zwalczania handlu ludźmi przy Komisji Europejskiej
01.2006 r. – powierzenie funkcji Zastępcy Dyrektora Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej        
03.2007 r. – nominacja na Prokuratora Prokuratury Krajowej         
10.2007 r. – odwołanie z funkcji Zastępcy Dyrektora Biura ds. Przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej        
11.2007 – 06.2008 r. – delegacja do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości   
06.2008 – 03.2009 r. – Zastępca Dyrektora Biura Postepowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej       
03.2009 – 03.2010 r. – Dyrektor Biura Obrotu Prawnego z Zagranicą Prokuratury Krajowej
03.2010 – 08.2011 r.

<< Pierwsza < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnia >>