INPRIS to think tank prawniczy.

Maciej Krogel w drużynie INPRIS

13 lutego 2023. Miło nam poinformować, że do grona współpracowników INPRIS dołączył Maciej Krogel, który wybrał INPRIS w ramach swojego stypendium badawczego dotyczącego roli prawników-akademików podczas kryzysu praworządności i demokracji w UE. Powodzenia Maciej!

Maciej Krogel jest doktorantem na Wydziale Prawa w Europejskim Instytucie
Uniwersyteckim we Florencji i wykładowcą prawa europejskiego na Wydziale
Humanistycznym Uniwersytetu Amsterdamskiego. Maciej jest redaktorem
czasopisma European Journal of Legal Studies. Prowadził zajęcia z prawa Unii
Europejskiej i prawa porównawczego na uniwersytetach w Belgii, Danii, Portugalii i
we Włoszech. Naukowo zajmuje się rozwojem porządku konstytucyjnego Unii
Europejskiej, teorią konstytucjonalizmu, metodami badań prawnych i rolą akademii
prawniczej. Maciej współpracuje z INPRIS w ramach stypendium badawczego
re:constitution. Jego projekt dotyczy roli prawników-akademików podczas kryzysu
praworządności i demokracji w Unii Europejskiej.

Maciej Krogel is a PhD researcher at the European University Institute in Florence
and a lecturer in European law at the Faculty of Humanities of the University of
Amsterdam. He is editor of the European Journal of Legal Studies. Maciej lectured
EU law and comparative law in universities in Belgium, Denmark, Portugal and Italy.
Maciej’s research interests include the development of EU constitutional order,
constitutional theory, legal methods and the role of legal academia. Maciej
cooperates with INPRIS as a re:constitution Fellow. In his research project he
investigates the role of legal scholars during the crisis of the rule of law and
democracy in the EU.