INPRIS to think tank prawniczy.

Marszałek Sejmu ogłosił wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego

14 kwietnia 2016. W dniu dzisiejszym odbyło się w Sejmie głosowanie nad wyborem na sędziego TK dr hab. Z. Jędrzejewskiego.

W głosowaniu wzięło udział 233 posłów, za głosowało: 227, przeciw: 0, wstrzymało się: 6 posłów. 

Nie głosowało: 227 posłów.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=16&NrGlosowania=61

Działania INPRIS odbywają się w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.