INPRIS to think tank prawniczy.

Mirosław Wróblewski prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

26 stycznia 2024. Dziś w Sejmie RP Mirosław Wróblewski złożył ślubowanie i został Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dla nas to szczególnie miła chwila. Mecenas Mirosław Wróblewski to wybitny ekspert i od wielu lat współpracownik INPRIS. Gratulujemy i życzymy powodzenia. Wiele ważnych wyzwań przez urzędem i jego nowym Prezesem.

Notka o nowym prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Radca prawny, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, były dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). W latach 2012 – 2017 był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W latach 2019-2022 był członkiem zarządu European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI), w kwietniu 2022 r. wybrany na drugą 3-letnią kadencję. Był ekspertem lub liderem kilku międzynarodowych i unijnych projektów badawczych w zakresie dotyczących ochrony praw podstawowych. Stały ekspert Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Koordynował projekt współpracy między Biurem RPO a Agencją Praw Podstawowych UE dotyczący Kart Praw Podstawowych UE.

Jest autorem bądź redaktorem ponad 80 artykułów, prac monograficznych, komentarzy i innych prawniczych publikacji naukowych. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i europejskim, a także prawie nowoczesnych technologii. Od 2013 r. prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące Karty Praw Podstawowych UE, jest też autorem podręcznika dotyczącego Karty, autorem tekstów o KPP wydawanych w Polsce i za granicą, pisał o KPP w „Systemie Prawa Unii Europejskiej” pod red. prof. S. Biernata.