INPRIS to think tank prawniczy.

„Model dojścia do urzędu sędziego” – konferencja w Senacie RP

7 stycznia 2013. W Senacie RP przy ulicy Wiejskiej 6 odbyła się konferencja poświęcona modelowi dojścia do urzędu sędziego. W ramach konferencji współorganizowanej przez Krajową Radę Sądownictwa (KRS) i Senat RP, przedstawiono założenia zmian proponowanych przez KRS.

Łukasz Bojarski (członek zarządu INPRIS) wziął udział w konferencji jako członek Krajowej Rady Sądownictwa. Przedstawiciele INPRIS, Łukasz Bojarski i Grzegorz Wiaderek (prezes zarządu INPRIS), biorą również udział w pracach prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach budowy strategii 2020 dla wymiaru sprawiedliwości. Prace te obejmują także kwestię dochodzenia do urzędu sędziego.

Program konferencji w Senacie można zobaczyć tutaj.

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej Senatu.