INPRIS to think tank prawniczy.

Monitorujemy wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego

15 listopada 2016. Koalicja organizacji obywatelskich kolejny raz podejmuje się monitorowania wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 19 grudnia 2016 r. mija kadencja sędziego prof. Andrzeja Rzeplińskiego.

W skład koalicji wchodzą dwie organizacje: Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa. Dotychczasowa uczestniczka koalicji: Międzynarodowa Komisja Prawników, Sekcja Polska zrezygnowała z uczestniczenia w monitoringu wyborów sędziego TK. O motywach tej decyzji MKP można przeczytać tutaj.

Monitoring wyborów sędziów TK oraz wyborów na inne ważne funkcje publiczne (RPO, GIODO, Prokurator Generalny) prowadzony jest przez koalicję organizacji od 2006 r. według tej samej metodologii, polegającej na: zbieraniu informacji o kandydatach, w tym m.in. zgodnie z opracowanym kwestionariuszem, przygotowywaniu profili kandydatów, obserwowaniu procedur wyborczych oraz organizowaniu otwartych wysłuchań publicznych. Nasze działania szczegółowo dokumentujemy i opisujemy w cyklicznych raportach.

Pomimo konfliktu wokół TK monitorowaliśmy również wybory sędziów w ciągu ostatniego roku. W październiku 2015 r. udało nam się zebrać informacje o kandydatach i opracować ich profile, kandydaci nie wzięli udziału w wysłuchaniu publicznym. W grudniu 2015 r. uniemożliwiono nam przeprowadzenie monitoringu, bowiem od momentu zgłoszenia kandydatów, poprzez procedurę sejmową, aż do zaprzysiężenia przez Prezydenta RP, upłynęło kilkadziesiąt godzin. Nie było więc żadnych możliwości poznania kompetencji i dorobku kandydatów. Ostatnie wybory, jakie monitorowaliśmy odbyły się w kwietniu 2016 r. – Sejm RP wybrał sędziego Zbigniew Jędrzejewskiego. Udało nam się zebrać informacje o kandydacie, dalsze działania były jednak niemożliwe, ponieważ kandydat nie odpowiedział na próby skontaktowania się podejmowane przez koalicję.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa uznały, że należy kontynuować monitoring wyborów sędziów TK. Niezależnie od problemów i przeszkód wynikających z działań politycznych wokół Trybunału Konstytucyjnego ważne jest, by opisywać i dokumentować wydarzenia dotyczące wyborów sędziów Trybunału, by móc ocenić prawidłowość działania poszczególnych organów i instytucji i wskazać ewentualne uchybienia.

W pierwszej kolejności, tak jak to bywało dotychczas, skierujemy nasze pisma do przedstawicieli klubów parlamentarnych, do przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz do Marszałka Sejmu. W pismach informujemy o podjęciu monitoringu i prosimy o przekazanie odpowiednich informacji co do możliwych kandydatów. Nasze dalsze działania będą uzależnione od rozwoju sytuacji prawnej i faktycznej dotyczącej wyboru sędziego TK. Przypominamy, że obecnie w parlamencie procedowana jest ustawa zawierająca przepisy dotyczące statusu sędziów TK. Zachęcamy inne organizacje pozarządowe oraz samorządy i stowarzyszenia prawnicze do aktywności podczas kolejnych wyborów sędziów TK.

Ze szczegółowymi raportami i publikacjami można zapoznać się na naszej stronie internetowej:

Raport o monitoringu z 2016 r.

Publikacja dotycząca procedur wyborczych na wybrane stanowiska publiczne z 2016 r.

Raport o monitoringu z 2010 r.

Raport o monitoringu z 2007 r.