INPRIS to think tank prawniczy.

NIK o pomocy prawnej

1 lipca 2018. Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wnioski Izby pokrywają się z ostrzeżeniami formułowanymi od dawna przez ekspertów INPRIS.

Kontrolerzy NIK wskazali w szczególności na to, że system ten jest nieefektywny, gdyż jego możliwości zostały wykorzystane tylko w niewielkim stopniu. Nie przyczynił się też istotnie do eliminowania nierówności w dostępie do profesjonalnej pomocy prawnej.

Komunikat NIK dotyczący wyników kontroli można znaleźć tutaj.

Najwyższa Izba Kontroli posiłkowała się ekspertyzami i publikacjami INPRIS. Nasi eksperci brali też udział w spotkaniach w NIK dotyczących systemu pomocy prawnej.

O niektórych naszych działaniach można dowiedzieć się więcej tutaj i tutaj. .