INPRIS to think tank prawniczy.

Nowy projekt INPRIS „Wiemy! Bezpieczni w banku i w necie”

14 kwietnia 2022. Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu edukacyjnego „Wiemy! Bezpieczni w banku i w necie” dotyczącego bezpieczeństwa prawnego osób dokonujących transakcji finansowych w internecie.

Projekt jest skierowany głównie do młodzieży i do seniorów. Planujemy przygotowanie serii infografik tłumaczących trudne zagadnienia zakresu cyber-bezpieczeństwa. Będą one łatwo dostępne i będą mogły być używane zarówno przez samych zainteresowanych, jak i przez organizacje i instytucje z nimi pracujące i ich wspierające (szkoły, organizacje, biblioteki, uniwersytety trzeciego wieku itd.)

Tematy infografik będą obejmować np.: najczęstsze przypadki oszustw i wyłudzeń o charakterze finansowym (np. phishing, skimming), środki prawne w przypadku przestępstwa o charakterze finansowym, prawa posiadacza rachunku bankowego będącego ofiarą oszustwa, instrukcja zgłoszenie przestępstwa o charakterze finansowym.

Projekt jest finansowany przez Fundację Santander Bank Polska S.A. w ramach konkursu „Haki na cyberataki”.