INPRIS to think tank prawniczy.

OMX PG - kiedy mija termin na powołanie następcy Andrzeja Seremeta?

16 grudnia 2015. Monitorujemy sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego, ale nie tracimy również z oczu wyborów Prokuratora Generalnego. Publikujemy nagranie ze spotkania z kandydatami na to stanowisko.

Spotkanie prowadzone było przez Łukasza Bojarskiego (INPRIS) oraz Barbarę Grabowską-Moroz (Helsińska Fundacja Praw Człowieka).

W trakcie spotkania kandydaci wyłonieni przez KRS oraz KRP - Irena Laura Łozowicka oraz Krzysztof Karsznicki odnieśli się m.in. do wątpliwości interpretacyjnych związanych z terminem, w którym Prezydent powinien dokonać wyboru następcy Andrzeja Seremeta.

Zgodnie z treścią art. 10a Ustawy o prokuraturze „Prokuratora Generalnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż w ciągu trzech miesięcy przed upływem kadencji poprzednika, spośród kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratury". 

Prok. Karsznicki stanął na stanowisku, iż powyższe oznacza, że termin na powołanie upływa w grudniu 2015. Ten pogląd poparła prok. Łozowicka wskazując na konieczność zastosowania w tym wypadku wykładni logicznej.

Ta interpretacja oznaczałaby, że - biorąc pod uwagę, iż Andrzej Seremet złożył ślubowanie 6 marca 2010 r. - termin na powołanie jego następcy już upłynął.

Relacja ze spotkania dostępna jest tutaj:

https://www.youtube.com/watch?v=HTJI83q_aMk

 

 

 

Działania INPRIS odbywają się w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.