INPRIS to think tank prawniczy.

Pierwsze szkolenia z dostępności za nami

16 września 2021. Zakończyliśmy pierwszą rundę szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczących dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i tworzenia regulacji z tym związanych.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Dostępność – skuteczne i przejrzyste prawo”, który realizujemy razem z Fundacją Stabilo. W ramach drugiego zjazdu rozmawialiśmy o nowych przepisach i zmianach uregulowań związanych z osobami z niepełnosprawnościami oraz z szeroko rozumianą dostępnością. Pracowaliśmy również warsztatowo przyglądając się przypadkom (nie)dostępnych instytucji publicznych w naszych społecznościach lokalnych.

Na podstawie opracowanych scenariuszy monitoringów uczestniczki i uczestnicy naszego projektu przeprowadzą badania wybranych podmiotów publicznych w zakresie ich dostępności oraz regulacji związanych. O wynikach tych działań będziemy informować. 

Jednocześnie zapraszamy na drugą rundę szkoleniową, którą rozpoczniemy już wkrótce (14-15 października, Łódź). Szczegóły i formularz zapisów znajdziecie pod tym adresem [link].

Projekt „Dostępność - skuteczne i przejrzyste prawo” jest realizowany w partnerstwie przez: Fundację Stabilo (Lider) oraz INPRIS. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach osi II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa.”