INPRIS to think tank prawniczy.

Piszemy do Marszałka Sejmu

16 marca 2015. Koalicja zwróciła się 16 marca z pismem do Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, w którym prosimy, aby głosowania nad kandydatami na stanowisko GIODO nie przeprowadzać podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

Na 18 marca (środa, godz. 15.30) wyznaczono posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która ma zaopiniować kandydatów na GIODO. Ponieważ od 18 do 20 marca będzie się toczyło posiedzenie Sejmu istnieje ryzyko, że do głosowania dojdzie bezpośrednio po zaopiniowaniu przez Komisję Sejmową, podczas tego samego posiedzenia. Takie rozwiązanie uniemożliwiłoby przeprowadzenie monitoringu obywatelskiego wyborów na stanowisko GIODO.

Wyznaczenie głosowania na następne posiedzenie Sejmu taką możliwość stworzy.