INPRIS to think tank prawniczy.

Polski BezŁad Legislacyjny

12 kwietnia 2022. Ukazał się raport Obywatelskiego Forum Legislacji z pierwszych dwóch lat IX kadencji Sejmu RP "Polski BezŁad Legislacyjny". Zachęcamy do lektury.

Kilka wybranych wniosków z raportu:

  • Jakość stanowienia prawa nie poprawiła się w pierwszych dwóch latach IX kadencji Sejmu, a w niektórych obszarach obserwujemy jej obniżenie.
  • Nasila się zjawisko bajpasowania, czyli przedstawiania projektów opracowanych w ministerstwach jako projekty poselskie. Ponad połowa projektów złożonych przez posłów Zjednoczonej Prawicy faktycznie została stworzona przez rząd. Oznacza to m.in., że pominięty został etap konsultacji publicznych.
  • Aż 36 rządowych projektów ustaw nie zostało przed przekazaniem do Sejmu upublicznione na platformie Rządowego Procesu Legislacji.
  • Rządzący i większość sejmowa zignorowali uwagi legislatorów wskazujących na liczne błędy w projektach przepisów reformujących system podatkowy w ramach tzw. Polskiego Ładu. Posłowie mieli tylko 30 sekund na wypowiedzi podczas pierwszego czytania, a wniosek o wysłuchanie publiczne został odrzucony.
  • Brak kompleksowego systemu konsultacji przepisów z organizacjami pozarządowymi faktycznie wyklucza je z procesu legislacyjnego. Obniża się też rangę Rady Działalności Pożytku Publicznego jako ciała opiniującego działania rządu w obszarze organizacji pozarządowych.

Z całością raportu można zapoznać się pod tym linkiem

Raport został opracowany przez zespół:Piotr Frączak, Krzysztof Izdebski, Grażyna Kopińska, Witold Michałek, Agnieszka Vetulani-Cęgiel.

Obywatelskie Forum Legislacji działające przy Fundacji Batorego zajmuje się monitoringiem procesu stanowienia prawa pod kątem jego przejrzystości, otwartości na konsultacje publiczne i zabezpieczenia antykorupcyjne oraz przestrzegania zasad dobrej legislacji, a swoje wnioski z obserwacji i rekomendacje zmian przedstawia w cyklicznych raportach. Przedstawiciele INPRIS również uczestniczą w pracach Forum,