INPRIS to think tank prawniczy.

Poradnik prawny dla seniorów

29 listopada 2021. Prezentujemy publikację przeznaczoną dla seniorów "Bezpieczni seniorzy w sądzie i w życiu".

Poradnik obejmuje praktyczne informacje i porady zgrupowane w trzech rozdziałach: "Dom", "Sklep", oraz "Sąd".

Z całością publikacji można zapoznać się pod tym linkiem. Zapraszamy!

Poradnik został opracowany przez zespół autorów: Jarosław Gwizdak, Joanna Rokicka, Ada Tymińska.

Pracę na publikacją zaczęliśmy od analizy istniejących materiałów oraz porad ekspertów zajmujących się stale pomocą prawną udzielaną seniorom, a także od konsultacji z grupą seniorów i seniorek. Pozwoliło to nam na ustalenie trzech kluczowych obszarów, o których traktuje nasz poradnik: Dom (zagadnienia związane z dziedziczeniem, przemocą domową i ubezwłasnowolnieniem), Sklep (szeroko pojęta tematyka konsumencka) oraz Sąd (dostęp do wymiaru sprawiedliwości). Na każdym etapie prac towarzyszyli nam adresaci opracowania - seniorzy. Dzięki ich informacjom, komentarzom i recenzjom materiał zyskał wymiar praktyczny i bliski życiu.

Publikacja powstała w ramach projektu „Bezpieczny senior - w sądzie i w życiu". Projekt jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.