INPRIS to think tank prawniczy.

Pozytywna opinia o kandydacie na sędziego TK

12 kwietnia 2016. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Z. Jędrzejewskiego na stanowisko sędziego TK.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji około 40 pytań do Kandydata skierowali m.in. B. Budka, K. Gasiuk-Pihowicz, B. Dolniak, M. Święcicki oraz M. Szczerba, który zapytał o udział Kandydata w działaniach Koalicji monitorującej wybory sędziów TK oraz przytoczył pytania skierowane do Kandydata przez organizacje pozarządowe (zob.:http://www.inpris.pl/co-sie-dzieje-w-inpris/artykul/t/pytania-do-kandydata-na-sedziego-tk/)

W swojej wypowiedzi, odnosząc się zbiorczo do pytań, prof. Jędrzejewski stwierdził m.in.: że:

"Jestem w niełatwej sytuacji (...) Ja na każde to pytanie mogę odpowiedzieć, ale w sposób spokojny, rzeczowy (...) ale nie dzisiaj, tu nie ma takiej możliwości (...)."

"(...)  to nie jest tak, że taki trybunał, z takimi umocowania (...) że takie sądy konstytucyjne istnieją we wszystkich państwach (...) są różne koncepcje i poglądy na temat roli TK (...)".

W wyniku głosowania Komisji kandydatura została zaopiniowana pozytywnie. Posłowie opozycji podnosili, że nie uzyskali odpowiedzi na większość pytań. 

 

Działania INPRIS odbywają się w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.