INPRIS to think tank prawniczy.

Prawo miejscowe - warsztaty w Warszawie

4 grudnia 2018. INPRIS zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty dotyczące udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa miejscowego.

Warsztaty w Warszawie odbędą się 12 grudnia 2018 r. w Centrum Szpitalna, ul. Szpitalna 5/5.

Plan spotkania 

  • 9.30 – 11.00 - Zasady tworzenia i system źródeł prawa miejscowego.
  • 11.15 – 12.45 - Możliwości, bariery i narzędzia udziału organizacji społecznych i obywateli w procesie tworzenia prawa, system konsultacji publicznych, monitorowanie tworzenia prawa miejscowego.
  • 13.00 – 14.30 - Dobre i złe przykłady praktyk stanowienia i konsultowania prawa miejscowego. Lokalne przykłady. Przedstawienie źródeł wiedzy i narzędzi edukacyjnych.
  • 14.30 – 16.00 – Indywidualne konsultacje.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Organizacje współtworzą dobre prawo lokalnie” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Prowadzą je eksperci INPRIS: dr Tomasz Zalasiński, Krzysztof Izdebski. Warsztaty będą miały interaktywny charakter. W ostatniej ich części będzie możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami. 

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 10 grudnia 2018 r. na adres mailowy: joanna.gadek@inpris.pl wpisując w temacie maila „Prawo miejscowe - Warszawa” a w treści maila następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, miejscowość, nazwę organizacji.

Zasady postępowania z danymi zawarte są w polityce prywatności umieszczonej poniżej na stronie internetowej inpris.pl w wiadomości dotyczącej warsztatów. Osoba zgłaszająca się na warsztaty jednocześnie akceptuje te zasady.

Polityka prywatności.

Zaproszenie w formacie PDF.