INPRIS to think tank prawniczy.

Procedury wyboru sędziów do europejskich Trybunałów

5 lutego 2014. INPRIS obserwuje podejmowane od kilku lat próby reform procedur wyboru sędziów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komitet Ministrów Rady Europy zdecydował w 2010 r. o powołaniu Panelu Eksperckiego mającego za zadanie wesprzeć proces przygotowywania listy kandydatów poprzez ocenę osób zgłoszonych na stanowiska sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Natomiast w Unii Europejskiej na mocy Traktatu Lizbońskiego wprowadzono zmianę proceduralną dotyczącą wyboru sędziów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W artykule 255 powołano siedmioosobowy Komitet, którego zadaniem jest opiniowanie kandydatów do wykonywania funkcji sędziego. Kilkoro sędziów zostało już wybranych w wyniku nowych procedur. Można już więc próbować dokonać ocen efektywności i transparentności zaproponowanych nowych rozwiązań.

W listopadzie 2013 r. w Kolegium Europejskim w Brugii odbyła się konferencja „Selecting Europe’s Judges: a critical appraisal of appointment process to the European courts” [Wybór europejskich sędziów: krytyczna ocena procedury wyboru sędziów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej]. Podczas konferencji INPRIS był reprezentowany przez naszą prawniczkę Natalię Mileszyk, która zawarła swoje spostrzeżenia z konferencji w tekście „Procedury wyboru sędziów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na etapie ponadnarodowym – ocena przez pryzmat postulatów społeczeństwa obywatelskiego”. Zachęcamy do lektury.


Analiza procedur wyboru sędziów do europejskich Trybunałów jest częścią projektu INPRIS poświęconego wypracowaniu propozycji zmian dotyczących zasad wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego i osób na inne ważne stanowiska publiczne. Projekt finansowany jest ze środków CEE TRUST.