INPRIS to think tank prawniczy.

Przewodnicząca Komisji Sejmowej odmawia Koalicji udziału w posiedzeniu

18 marca 2015. W imieniu koalicji organizacji monitorującej wybory GIODO do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka posłanki S. Prządki zwrócili się przedstawiciele Fundacji Panoptykon z prośbą o umożliwienie udziału w posiedzeniu Komisji, która ma dokonać zaopiniowania kandydatów na GIODO. Pani Przewodnicząca odmówiła, nie argumentując odmowy.

Zdarzyło się to po raz pierwszy. Koalicja organizacji obywatelskich monitoruje wybory sędziów TK, RPO, GIODO oraz Prokuratora Generalnego od 2006 roku. Jednym z elementów projektu jest monitorowanie procedur parlamentarnych. W tym czasie przysłuchiwaliśmy się kilkunastu posiedzeniom Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka opiniującym kandydatów. Nigdy nie zdarzyło się, aby przedstawicielom Koalicji  odmówiono udziału.