INPRIS to think tank prawniczy.

Pytamy kandydata do TK

28 maja 2017. Przesłaliśmy na adres mailowy kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego adwokata Andrzeja Zielonackiego informacje o obywatelskim monitoringu kandydatów na sędziów TK oraz prośbę o wypełnienie kwestionariusza kandydata i przesłanie innych informacji.

W związku z informacją przedstawioną przez poseł Beatę Mazurek (rzecznik prasowy PiS) przesłaliśmy wskazanemu kandydatowi (mec. Andrzej Zielonacki) informacje o obywatelskim monitoringu kandydatów na sędziów TK oraz prośbę o wypełnienie kwestionariusza kandydata i przesłanie innych informacji o sobie. Kwestionariusz zawiera szczegółowe pytania dotyczące informacji mających znaczenie przy ocenie spełniania przez kandydata kryteriów formalnych i merytorycznych do objęcia funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zaprosiliśmy też kandydata do udziału w wysłuchaniu obywatelskim organizowanym przez koalicję organizacji pozarządowych.

Niezależnie od tego, czy kandydat przekaże nam informacje o sobie, będziemy zbierali dane o kandydacie z innych, dostępnych źródeł.

Z kwestionariuszem kandydata można zapoznać się tutaj.