INPRIS to think tank prawniczy.

Pytamy o kandydatów na zwalniane stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego

23 maja 2017. W związku z upływającą 26 czerwca 2017 r. kadencją sędziego TK prof. Stanisława Biernata pytamy przewodniczących klubów poselskich i Marszałka Sejmu RP o kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie z Regulaminem Sejmu RP kandydata lub kandydatów na stanowisko sędziego TK powinniśmy poznać najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji sędziego TK. Ostatnie wybory sędziów TK przebiegały w sposób pośpieszny, bez odpowiedniej debaty oraz pogłębionej informacji o kandydacie. Nie odpowiada to randze stanowiska sędziego TK. Liczymy, że tym razem pojawi się więcej niż jeden kandydat oraz będzie możliwość zbadania jego dorobku oraz cech właściwych dla kandydata do Trybunału Konstytucyjnego.

W pismach do Marszałka Sejmu RP oraz Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poprosiliśmy o takie zorganizowanie procedury wyboru sędziego TK, by możliwa była debata publiczna i szczegółowe poznanie kandydata lub kandydatów.

Pisma do przewodniczących klubów poselskich: PIS, PO, Nowoczesna oraz Kukiz 15.

Pismo do Marszałka Sejmu RP.

Pismo do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Informacje o przebiegu ostatniego wyboru na sędziego TK można znaleźć tutaj.

Polecamy też raport opisujący wybory sędziów TK w ostatnich latach.

Bieżące informacje na temat wyborów sędziów TK można znaleźć na stronie monitoringsedziow.org.pl.