INPRIS to think tank prawniczy.

Pytamy o możliwego następcę prof. A. Wróbla na stanowisku sędziego TK

8 stycznia 2017 r. W związku z rezygnacją sędziego TK prof. Andrzej Wróbla i bliskim zakończeniem jego kadencji jako sędziego TK występujemy do klubów parlamentarnych i władz Sejmu RP z zapytaniem o kandydatów na następcę sędziego A. Wróbla.

Na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa (w dniach 10-13 stycznia 2017 r.) ma być rozpatrywany wniosek prof. Andrzeja Wróbla dotyczący uzyskania ponownej nominacji na sędziego Sądu Najwyższego. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia i przyjęcia ślubowania przez Prezydenta RP nastąpi koniec kadencji prof. A. Wróbla jako sędziego TK. Można zatem spodziewać się w najbliższym czasie procedury wyboru nowego sędziego TK. W związku z tym zaraz po uzyskaniu informacji o decyzji Krajowej Rady Sądownictwa wystąpimy do klubów parlamentarnych i organów sejmowych z wnioskiem o informację o planowanych kandydatach i terminach wyboru nowego sędziego TK.