INPRIS to think tank prawniczy.

Reakcja Kandydatów na RPO na działania koalicji OMX

29 czerwca 2015. Doktor Adam Bodnar weźmie udział w działaniach monitorujących wybory realizowanych przez naszą koalicję. Druga Kandydatka, pani Zofia Romaszewska, odmówiła udziału w działaniach projektu.

Niezwłocznie po oficjalnym ogłoszeniu nazwisk kandydatów na stanowisko RPO podjęliśmy działania zmierzające do poinformowania ich o celach projektu OMX RPO oraz zaproszenia do wzięcia udziału w projekcie. Kandydaci otrzymali nasze zaproszenia drogą mailową oraz rozmawialiśmy z nimi telefonicznie.

Pan Adam Bodnar wyraził zainteresowanie udziałem w monitoringu, zgodził się przekazać dane na swój temat, wypełnić opracowany na potrzeby projektu kwestionariusz kandydata na RPO, a także wyraził chęć uczestniczenia w organizowanym przez nas spotkaniu z kandydatami.

Pani Zofia Romaszewska, poinformowana o inicjatywie zarówno telefonicznie, jak i mailowo, odmówiła udziału w niej.

Działania INPRIS odbywają się w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.