INPRIS to think tank prawniczy.

Reforma procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego

31 stycznia 2014. W Sejmie trwają prace nad projektem nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zgłoszonym przez Prezydenta RP.

Projekt ustawy zawiera m.in. propozycje zmian dotyczących procedury wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Propozycje te w istotnej mierze są zgodne z postulatami zgłaszanymi przez INPRIS oraz współpracujące z INPRIS organizacje pozarządowe, które od kilku lat są zaangażowane w monitorowanie wyborów sędziów Trybunału. Szczegółowy opis działań podejmowanych przez INPRIS i inne organizacje wraz rekomendacjami w odniesieniu do sposobu uregulowania procedury wyborczej sędziów zawarte są w raporcie INPRIS z 2010 r. autorstwa Łukasza Bojarskiego, a także w innych naszych publikacjach w ramach projektu Obywatelski Monitoring Kandydatów na Sędziów.

Najważniejsze ze zgłaszanych przez nas postulatów:

- Proces zgłaszania i wyboru sędziów TK powinien być wydłużony (do 90 dni) i tak zorganizowany, aby umożliwić rzetelną debatę nad kandydaturami zarówno w parlamencie, jak i poza parlamentem.

- Publicznie dostępna informacja o kandydatach powinna być znaczenie bardziej obszerna, jak również powinna być uporządkowana według wspólnego dla wszystkich schematu, pozwalającego m.in. ocenić doświadczenie kandydatów w zakresie problematyki konstytucyjnej oraz stopień wyróżniana się wiedzą prawniczą.

- Opiniowanie kandydatów przez komisje sejmowe powinno być poprzedzone otwartym przesłuchaniem kandydatów. Należy też zwiększyć udział niepolitycznych gremiów w wyborze sędziów TK poprzez umożliwienie im przedstawienia listy kandydatów na sędziów TK.

- Środowiska prawnicze, organizacje pozarządowe oraz media powinny brać udział w debacie publicznej dotyczącej kandydatów na sędziów TK poprzez kierowanie do nich pytań, organizowanie debat, udział w przesłuchaniach w Sejmie.

Przebieg prac nad projektem ustawy można śledzić na stronie Sejmu RP.

Dr Tomasz Zalasiński przygotował opinię prawną nt. proponowanej reformy.

Monitoring reformy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest częścią projektu INPRIS poświęconego wypracowaniu propozycji zmian dotyczących zasad wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego i osób na inne ważne stanowiska publiczne. Projekt finansowany jest ze środków CEE TRUST.

Poniżej przedstawiamy infografikę nt. wyborów sędziów TK (kliknij na obrazek, aby powiększyć lub pobierz PDF).