INPRIS to think tank prawniczy.

Rekrutacja do Akademii Monitoringu Prawa

14 stycznia 2020. Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych do udziału w II edycji Akademii Monitoringu Prawa - wspólnego projektu Fundacji ePaństwo i INPRIS.

Druga edycja Akademii składa się z dwóch weekendowych sesji 28 lutego-1 marca oraz 27-29 marca 2020 r.

Akademia Monitoringu Prawa to bezpłatny intensywny kurs przeznaczony dla działaczy i działaczek organizacji pozarządowych, którzy/które prowadzą lub planują prowadzić działania strażnicze. 

Zajęcia w ramach Akademii prowadzą osoby, które od wielu lat zajmują się, w różnych rolach, udziałem w procesie legislacyjnym, działaniami rzeczniczymi i monitorowaniem tworzenia prawa w Polsce i Unii Europejskiej. W poprzedniej edycji w gronie osób prowadzących zajęcia byli m.in.: Maciej Berek – były Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Mariusz Haładyj – Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Natalia Mileszyk – specjalistka ds. rzecznictwa z Centrum Cyfrowego, Wojciech Tumidalski – dziennikarz “Rzeczpospolitej”.

Nad całością procesu szkoleniowego będą czuwać Krzysztof Izdebski https://epf.org.pl/pl/krzysztof-izdebski-2/z Fundacji ePaństwo oraz Grzegorz Wiaderek z INPRIS. 

Podczas warsztatów przedstawimy nowatorską, adresowaną do organizacji społecznych metodologię oceny skutków przepisów prawa, udostępnimy i omówimy narzędzie technologiczne służące do budowania wiedzy statystycznej o zjawiskach społeczno-politycznych oraz podzielimy się doświadczeniami z pracy w obszarze legislacji, w szczególności ewaluacji i monitoringu funkcjonowania konkretnych ustaw. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in.: 

1.      Hierarchia aktów prawnych w Polsce

2.      Dostęp do informacji publicznej

3.      Proces legislacyjny w Polsce

4.      Lobbing i rzecznictwo

5.      Narzędzia i metody monitorowania i ewaluacji prawa 

6.      System konsultacji publicznych

Zapewniamy zwrot kosztów podróży z i do ośrodka szkoleniowego, zakwaterowanie oraz posiłki. W przypadku gdy warunkiem uczestnictwa jest umożliwienie  opieki nad dzieckiem, w trakcie prowadzonych zajęć organizatorzy zapewnią dziecku i osobie dedykowanej do opieki możliwość przebywania w miejscu szkolenia. 

Zgłoszenia za pośrednictwem FORMULARZA https://docs.google.com/forms/d/1NgfD7zTTs3r_3iM9PAQtZhhs_aPnH7A8PFOTX-DcCFM/editprzyjmujemy do 22 stycznia 2020 r. Wyniki rekrutacji ogłosimy 27 stycznia 2020 r. 

Pytania dotyczące szkoleń proszę przekazywać na adresy krzysztof.izdebski(at)efp.org.pl, grzegorz.wiaderek(at)inrpis.pl.

Więcej informacji na stronie projektu.

Szkolenie zorganizowane jest w ramach projektu Obywatelska Analiza Prawa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.