INPRIS to think tank prawniczy.

RPO złożył ślubowanie przed Sejmem

9 września 2015. W dniu dzisiejszym doktor Adam Bodnar złożył ślubowanie przed Sejmem i objął urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym samym zakończyliśmy monitoring procedury wyboru RPO w 2015.

Adam Bodnar złożył ślubowanie na 99 posiedzeniu Sejmu VII Kadencji i w najbliższych dniach przystąpi do sprawowania 5-letniej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

W związku z tym dobiegł końca monitoring procedury wyboru RPO w 2015 roku, który realizowaliśmy wspólnie z Sekcją Polską Międzynarodowej Komisji Prawników.

Wkrótce opublikujemy raport z naszych działań.

Działania INPRIS odbywają się w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.