INPRIS to think tank prawniczy.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar to rzecznik obywateli, nasz Rzecznik!

1 lipca 2019. Wraz z 40 organizacjami INPRIS ogłosił dzisiaj oświadczenie sprzeciwiające się nieuczciwym atakom rządu i rządowych mediów na RPO Adama Bodnara.

OŚWIADCZENIE

Jako organizacje społeczne, którym bliskie są wartości demokratycznego państwa prawnego oraz prawa i wolności człowieka i obywatela, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec ataków władz i mediów publicznych na Rzecznika Praw Obywatelskich, dr hab. Adama Bodnara, w związku z jego interwencją dotyczącą ochrony godności podczas zatrzymania człowieka podejrzanego o dokonanie zbrodni w Mrowinach. 

Działania Rzecznika Praw Obywatelskich oceniamy jako modelową i uzasadnioną okolicznościami sprawy realizację jego konstytucyjnych zadań, a także obowiązków Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. W swojej dotychczasowej działalności Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie dał przykład swojego zaangażowana w sprawy wielu grup społecznych, podejmując interwencje m.in. w sprawach lokatorów, dziennikarzy, kredytobiorców, osób z niepełnosprawnościami, czy sędziów i prokuratorów.

W tym przypadku, w związku z podjętą interwencją, Rzecznik spotkał się z brutalnym atakiem ze strony polityków i mediów pozostających pod kontrolą obecnej większości rządzącej. Sprzeciwiamy się tego rodzaju mowie nienawiści. Oceniamy ją jako szkodliwą dla ochrony praw i wolności wszystkich obywateli, gdyż może ona wywoływać u nich wrażenie, że w zderzeniu z machiną państwa są bezbronni. Nieuchronnie prowadzić to będzie do erozji zaufania do państwa i prawa. 

Pragniemy także wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie obniżaniem się poziomu ochrony praw człowieka w Polsce. Zachowanie organów ścigania, przedstawicieli prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, polityków rządowych oraz mediów publicznych, polegające na bezprzykładnym ataku personalnym na Rzecznika Praw Obywatelskich, w sytuacji zwrócenia przez niego uwagi na oczywiste naruszenie standardów praw człowieka, daje wyraźnie do zrozumienia, że organy władzy publicznej w Polsce nie zamierzają stosować się do standardów międzynarodowych wynikających z Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, a także Protokołu fakultatywnego. 

O przekroju spraw, którymi zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich można przeczytać w Informacji Rocznej Biura RPO, a także w Raporcie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów

Projekt: Polska 

Fundacja im. Stefana Batorego 

Kultura Niepodległa 

Fundacja Autonomia 

Polska Fundacja im. Roberta Schumana 

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

Greenpeace Polska 

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych 

Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

Stowarzyszenie Klon/Jawor 

Fundacja Dajemu Dzieciom Siłę

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 

Fundacja Autonomia 

Kampania Przeciw Homofobii 

Fundacja Centrum Cyfrowe 

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

Fundacja WWF Polska

Akcja Demokracja 

Stowarzyszenie Dialog Społeczny

Towarzystwo Dziennikarskie 

Fudacja ePaństwo 

Fundacja Panoptykon

Łańcuch Światła Poznań

Instytut Spraw Publicznych 

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”

Stowarzyszenie Homo Faber 

Sieć Obywatelska - Watchdog Polska 

Forum Darczyńców w Polsce

Fundacja Pole Dialogu 

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej