INPRIS to think tank prawniczy.

Sędziowie pod presją. Czy doświadczenie światowe może nas czegoś nauczyć?

24 grudnia 2018 r. Wizyta w Polsce prof. Hansa Pettera Gravera, który bada kraje gdzie politycy atakują sądy.

Prof. Graver prowadzi na Uniwersytecie w Oslo badania w ramach projektu ‘Sędziowie pod presją – moment przełomowy dla instytucji sądowych'.

Centralne pytania badawcze to: w jaki sposób rządzący starają się podporządkować sędziów przy użyciu metod autorytarnych, w jaki sposób sędziowie reagują na takie środki i jakie warunki muszą być spełnione, żeby niezależne sądownictwo przetrwało,bądź się załamało? 

Prof. H. P. Graver badał podobne zagadnienia w wielu krajach świata a obecnie  przystępuje do badań krajów naszego regionu. 

 Z okazji wizyty prof. Gravera w Polsce zapraszamy zainteresowane osoby na dwa spotkania z prof. Graverem, 10 stycznia 2019 r. (czwartek). 

1. Seminarium (prezentacja oraz dyskusja) w języku angielskim na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (14.30-16.30). 

2. Debata w Biurze RPO (17.30-19.30). Wezmą w niej udział: prof. Hans Petter Graverz oraz prof. Klaus Bachmann. 

Informacja o naszym gościu i jego badaniach

https://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/jus/ 

Wybrane publikacje związane z sądownictwem

Książka (2015) Judges Against JusticeOn Judges When the Rule of Law is Under Attackhttps://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-662-44293-7

Artykuły i rozdziały  

Graver, H.P. (2014). The Immoral Choice – How Judges Participate in the Transformation of Rule of Law to Legal Evil, In Carl Baudenbacher; Phillip Speitler; Bryndís Pálmarsdóttir (ed.), The EEA and the EFTA Court: Decentred Integration.  Hart Publishing Ltd. Chapter 6.  s 63 – 80.

Graver, H.P. (2014). Judicial Independence and Judicial Responsibility, in Nils A. Engstad; Astrid Lærdal Frøseth & Bård Tønder (ed.), The independence of judges.  Eleven International Publishing, s 309 – 232.

Graver, H.P. (2016). Judging without Impunity: On the Criminal Responsibility of Authoritarian Judges.  Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice, s 125- 149  (10.15845/bjclcj.v4i1.1029). 

Graver, H.P. (2018). Why Adolf Hitler Spared the Judges: Judicial Opposition Against the Nazi State.  German Law Journal, s 845- 877.

Graver, H.P. (2018). Judicial Independence Under Authoritarian Rule: An Institutional Approach to the Legal Tradition of the West. Hague Journal on the Rule of LawFull text in Research Archive.

 

INPRIS zajmuje się badaniami sądów dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, Program ‘Demokracja w działaniu’.