INPRIS to think tank prawniczy.

Sejm wybrał nowego GIODO

10 kwietnia 2015. W dniu wczorajszym Sejm wybrał nowego GIODO. Kandydatka zgłoszona przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, dr Edyta Bielak-Jomaa, otrzymała 236 głosów (większość bezwzględna wynosiła 214 głosów). Jej kandydatura musi uzyskać jeszcze zgodę Senatu. Drugi kandydat, Sylweriusz Królak, uzyskał 39 głosów.

Doktor Edyta Bielak-Jomaa jest specjalistką w zakresie prawa pracy, równego traktowania i ochrony danych osobowych. Dotychczas związana była z Uniwersytetem Łódzkim – jest  adiunktem w katedrze prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2012 r. jest również kierownikiem Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych. W swojej działalności naukowej zajmowała się wybranymi aspektami ochrony danych osobowych, w tym prywatnością pracowników.

W praktyce GIODO zajmuje się egzekwowaniem obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych (przeprowadza kontrole, rejestruje zbiory danych, może nakazać zmianę sposobu przetwarzania danych, wyraża zgodę na transfery danych poza UE itp.) oraz rozpatruje indywidualne skargi. Inspektor ma również wpływ na kształt prawa chroniącego nasze dane osobowe, opiniuje bowiem akty prawne. W misji GIODO mieszczą się również akcje edukacyjne i uświadamiające w sferze ochrony danych osobowych.

Proces wyboru GIODO trwał od grudnia 2014 r., kiedy to z funkcji został odwołany dr Wojciech Wiewiórowski w związku z objęciem stanowiska zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją Panoptykon prowadziliśmy obywatelski monitoring procesu wyboru. Zależało nam, by powołanie nowego inspektora przebiegło w sposób możliwie najbardziej transparentny, a opinia publiczna mogła poznać osoby aspirujące do tego, by przez najbliższe 4 lata chronić nasze dane osobowe. W ramach podejmowanych działań udało nam się zorganizować otwarte spotkanie z Kandydatami, uzyskać odpowiedzi na pytania zadane w kwestionariuszu, a także monitorować procedurę parlamentarną. Trzeba jednak wspomnieć, że po raz pierwszy przedstawicielom Koalicji OMX (kolegom z Panoptykonu) przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, posłanka Stanisława Prządka odmówiła zgody na udział w posiedzeniu Komisji opiniującej Kandydatów. Podczas prowadzonego przez nas projektu OMX, od 2006 r., nie zdarzyło się to nigdy. Mamy nadzieję, że był to jednostkowy fakt, a nie początek nowej praktyki.

Wszystkie informacje nt. prowadzonego monitoringu, kwestionariusze wypełnione przez Kandydatów, informacja o wysłuchaniu publicznym i link do zapisu spotkania dostępne są tutaj

INPRIS podejmuje działania w ramach projektu „Obywatelski Monitoring Wyboru Sędziów” realizowanego z  programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.