INPRIS to think tank prawniczy.

Spotkanie z USAID

8 kwietnia 2022. Dr Krzysztof Riedl, członek Zarządu INPRIS spotkał się z przedstawicielką USAID (United States Agency for International Development) – panią Ellen Seats, która w ramach USAID Central Europe Program odbyła rozmowy z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce. W spotkaniu wzięła również udział dr Emilia Sulek (University of Fribourg), która towarzyszy Pani Ellen Seats w trakcie pobytu w Polsce.

Spotkanie dotyczyło doświadczeń INPRIS dotyczących w szczególności: dostępu do prawa, działalności dotyczącej wymiaru sprawiedliwości i ostatnich zmian legislacyjnych w tej sferze, monitoringu wyborów na ważne funkcje publiczne oraz edukacji prawnej. Podczas rozmowy uczestnicy dyskutowali m.in. o ostatnich działaniach organizacji pozarządowych, w tym INPRIS, w wymienionych wyżej obszarach, a także aktualnych potrzebach sektora pozarządowego w Polsce.

USAID jest niezależną agencją rządową Stanów Zjednoczonych, która jest odpowiedzialna za zarządzanie pomocą zagraniczną i pomocą rozwojową. Jest jedną z największych oficjalnych agencji pomocowych na świecie i odpowiada za ponad połowę całej pomocy zagranicznej USA.

Więcej o USAID.