INPRIS to think tank prawniczy.

Stanowienie prawa - bezpłatny kurs e-learnigowy

21 marca 2021. Jeszcze tylko do końca marca można skorzystać z bezpłatnego kursu e-learningowego dotyczącego udziału organizacji pozarządowych w stanowieniu prawa i w konsultacjach publicznych.

Kurs jest przeznaczony dla osób związanych z organizacjami pozarządowymi i zawiera m. in.:

  • podstawy prawne udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa,
  • podstawy prawne konsultacji w procesie stanowienia prawa,
  • przegląd metod prowadzenia konsultacji publicznych,
  • możliwości i bariery udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa i w konsultacjach publicznych,
  • metody rzecznictwa stosowane przez organizacje pozarządowe: petycje, wnioski, skargi, dostęp do informacji publicznej, obywatelskie inicjatywy prawodawcze i in.,
  • wykorzystanie narzędzi informatycznych, narzędzi informacji prawnej, danych statystycznych,
  • doświadczenia organizacji pozarządowych w ewaluacji prawa.

 

Aby skorzystać z kursu należy: wejść na kurs e-learningowy dotyczący zagadnień prawno-konsultacyjnych dostępny pod tym adresem (loginem jest e-mail podany przy rejestracji, podobnie z hasłem)

 

Bardzo zachęcamy!

 

Kurs został przygotowany w ramach projektu „Akademia Stanowienia Dobrego Prawa”. Projekt realizują wspólnie: WiseEuropa (Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich) i INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego” (POWR.02.16.00-00-0014/16).