INPRIS to think tank prawniczy.

Stanowisko ekspertów Fundacji Batorego w sprawie ostatnich zmian dotyczących TK

27 stycznia 2017. Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego opublikował stanowisko w sprawie ostatnich zmian prawnych i faktycznych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego.

W związku z istotnymi zmianami dotyczącymi funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, które miały miejsce w  ostatnich dwóch miesiącach Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego przygotował stanowisko, w którym podważa m.in. tryb uchwalenia oraz przepisy zawarte w nowych ustawach regulujących pracę TK oraz przepisy dotyczące powoływania  osoby „pełniącej obowiązki Prezesa TK". Prawnicy tworzący Zespół zakwestionowali także legalność wyboru sędzi Julii Przyłębskiej na stanowisko Prezesa TK, jako „obarczone poważną wadą prawną”. Negatywna ocena dotyczy również dopuszczenia do orzekania trzech sędziów wybranych przez obecny Sejm, na już obsadzone miejsca przez sędziów wybranych w październiku 2015 r. Autorzy stanowiska wskazują także, że wniosek Prokuratora Generalnego, w którym kwestionuje on prawidłowość wyboru w 2010 r. sędziów S. Rymara, P. Tulei i M. Zubika nie ma „żadnego prawnego uzasadnienia”.

Zachęcamy do zapoznania się z całością stanowiska.