INPRIS to think tank prawniczy.

Sztuczna Inteligencja w wymiarze sprawiedliwości

1 grudnia 2019. Zachęcamy do udziału w seminarium "Sztuczna Inteligencja w wymiarze sprawiedliwości" organizowanym 3 grudnia 2019 r. (godz. 18:30 - 21:30) na Uniwersytecie Warszawskim (A2 w Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4).

W panelu udział weźmie dr Michał Araszkiewicz (UJ) - ekspert Inpris.

Pozostali uczestnicy panelu: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki (UW), dr Jacek Piecha (UW), dr Paweł Skuczyński (UW, moderator).

Tematyka seminarium:

  • czy sztuczna inteligencja może sprawować wymiar sprawiedliwości i wydawać decyzje administracyjne,
  • w jakich krajach SI wspomaga lub zastępuje sędziów w wydawaniu wyroków,jak udział SI może wpłynąć na legitymizację sądownictwa,
  • czy SI poradzi sobie ze sprawami precedensowymi, rozstrzyganiem konfliktów wartości oraz stosowaniem klauzul generalnych,
  • jakie problemy mogą wyniknąć z zaangażowania SI w szeroko rozumianą działalność orzeczniczą.

Seminarium jest organizowane przez Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej, Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii WPiA UW oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego WPiA UW.