INPRIS to think tank prawniczy.

TRIIAL: Kończymy badania. Zaczynamy seminaria i warsztaty

16 listopada 2020. Po okresie intensywnej pracy badawczej, od początku 2021 r. odbywać się będą międzynarodowe seminaria i warsztaty w projekcie TRIIAL.

Najciekawiej zapowiada się koniec 2021 r., kiedy to polscy prawnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach o stosowaniu Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W 2021 odwiedzajcie naszą stronę i profil na FB, tam dowiecie się szczegółów. Zapraszamy!

Więcej o programie TRIIAL: TRust, Independence, Impartiality and AccountabLity of judges and arbitrators: Zaufanie, niezależność, niezawisłość i rozliczalność  sędziów i prawników, na podstawie Karty Praw Podstawowych UE. 

This project is funded by the European Union's Justice Programme (2014-2020), under G.A. no. 853832. Wkład własny do projektu TRIIAL sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 ”