INPRIS to think tank prawniczy.

TRIIAL: projekt dotyczący Karty Praw Podstawowych UE

14 sierpnia 2020. Od początku roku pracujemy intensywnie w programie TRIIAL (TRust, Independence, Impartiality and AccountabLity of judges and arbitrators: Zaufanie, niezależność, niezawisłość i rozliczalność sędziów i prawników, na podstawie Karty Praw Podstawowych UE).

W tym roku odbyły się dwa spotkania Komitetu Sterującego w projekcie TRIIAL, w którym reprezentuje nas Jarosław Gwizdak (członek zarządu). Na pierwszym spotkaniu we Florencji udało się poznać partnerów projektu, omówić stan praworządności w krajach EU i przedstawić najistotniejsze orzecznictwo TSUE. Teraz trwają prace badawcze (tzw. desk-research). Najpierw skompletowaliśmy diagnozę stanu praworządności w Polsce, rozmawiając z sędziami i działaczami organizacji pozarządowych. Od marca do września opisujemy najważniejsze z punktu widzenia celów i haseł projektu orzeczenia sądów polskich ale też stanowiska RPO, opinie stowarzyszeń sędziowskich czy komunikaty Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. 

This project is funded by the European Union's Justice Programme (2014-2020), under G.A. no. 853832. Wkład własny do projektu TRIIAL sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 ”