INPRIS to think tank prawniczy.

Warsztaty dotyczące oceny jakości prawa w Lublinie

20 stycznia 2020. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty „Ocena jakości prawa. Monitoring i ewaluacja prawa” w Lublinie

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty „Ocena jakości prawa. Monitoring i ewaluacja prawa” w Lublinie w dniu 28 stycznia 2020 r. w godz. 10.00-16.30 realizowane w ramach projektu „Akademia Stanowienia Dobrego Prawa”.

Szkolenie odbędzie się w Lublinie, w siedzibie Fundacji Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A (I piętro).

Program warsztatów obejmuje m.in.:

  • monitoring i ewaluacja w procesie stanowienia prawa,
  • źródła i rodzaje informacji niezbędnych do monitorowania i oceny prawa,
  • narzędzia analizy regulacji prawnych m.in.: metody ilościowe, analiza danych zastanych, wywiad pogłębiony, wywiad zogniskowany, studium przypadku, analiza kosztów i korzyści,
  • ocena skutków regulacji jako narzędzie polityki publicznej opartej na dowodach,
  • współpraca z innymi organizacji,
  • wykorzystanie danych i ocen pozyskanych monitoringu i ewaluacji prawa,
  • studia przypadków,
  • praca warsztatowa.

Aby wziąć udział w warsztatach przed szkoleniem należy:

(1)   zarejestrować się http://wise-europa.eu/akademia/

(2)   zrealizować wstępne szkolenie e-learningowe dotyczące zagadnień prawno-konsultacyjnych. https://akademia.smarteducation.pl/login/signup.php

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o dokonanie rejestracji oraz realizację kursu e-learningowego do dnia 26 stycznia 2020 r.

Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkolenia. W ramach zajęć przewidziana jest przerwa kawowa oraz obiad. 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: inpris@inpris.pl. Działa punkt kontaktowy, w którym można zasięgnąć informacji o szkoleniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, wysyłając wiadomość na adres akademia@wise-europa.eu lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 513 14 18.

Warsztaty dobywają w ramach projektu „Akademia Stanowienia Dobrego Prawa”. Projekt realizują wspólnie: WiseEuropa (Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich) i INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego” (POWR.02.16.00-00-0014/16).

Zaproszenie w formacie PDF.