INPRIS to think tank prawniczy.

Warsztaty legislacyjne w Mielcu

10 listopada 2019. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty dotyczące wpływu organizacji pozarządowych na stanowienie prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony powietrza.

Warsztaty odbęda się w Mielcu w dniu 19 listopada 2019 r. w godz. 11.00-17.30 w siedzibie Inkubatora Mielec, ul. Obrońców Pokoju 3 (I piętro).

Program warsztatów obejmuje:

  • organizacja i etapy procesu stanowienia prawa, rola poszczególnych instytucji w procesie legislacyjnym, ocena skutków regulacji – pojęcie i znaczenie dla tworzenia prawa,
  • metody, możliwości i bariery udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa oraz w konsultacjach publicznych,
  • metody rzecznictwa stosowane przez organizacje pozarządowe (m.in. petycje, wnioski, inicjatywy uchwałodawcze i ustawodawcze, zgłaszanie opinii, udział w komisjach, radach, działania litygacyjne in.),
  • skuteczne sposoby komunikacji z instytucjami publicznymi, błędy organizacji w komunikacji,
  • obserwacja tworzenia prawa, gromadzenie i wykorzystanie danych i zasobów informacyjnych, wykorzystanie narzędzi informatycznych, narzędzi informacji prawnej, danych statystycznych, danych będących w domenie publicznej,
  • kazusy i studia przypadków związane z przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Aby wziąć udział w warsztatach przed szkoleniem należy:

(1) zarejestrować się oraz

(2) zrealizować wstępne szkolenie e-learningowe dotyczące zagadnień prawno-konsultacyjnych.

Rejestracja i kurs e-learningowy znajdują się na stronie projektu http://wise-europa.eu/akademia/. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o dokonanie rejestracji oraz realizację kursu e-learningowego do dnia 17 listopada 2019 r.

Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkolenia. W ramach zajęć przewidziana jest przerwa kawowa oraz obiad.

W razie pytań: inpris@inpris.pl. Działa punkt kontaktowy, w którym można zasięgnąć informacji o szkoleniach: akademia@wise-europa.eu, tel. 22 513 14 18.

Warsztaty dobywają w ramach projektu „Akademia Stanowienia Dobrego Prawa”. Projekt realizują wspólnie: WiseEuropa (Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich) i INPRIS  - Instytut Prawa i Społeczeństwa.

Projekt „Akademia Stanowienia Dobrego Prawa dla Organizacji Pozarządowych” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego” (POWR.02.16.00-00-0014/16).

Wersja PDF zaproszenia.