INPRIS to think tank prawniczy.

Warsztaty we Wrocławiu

28 listopada 2018. Czekamy na zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne warsztaty dotyczące udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa miejscowego.

Warsztaty we Wrocławiu odbędą się 15 grudnia 2018 r. w Infopunkcie Nadodrze, ul. Łokietka 5. 

Plan spotkania 

  • 10.00 – 11.30 - Zasady tworzenia i system źródeł prawa miejscowego.
  • 11.45 – 13.15 - Możliwości, bariery i narzędzia udziału organizacji społecznych i obywateli w procesie tworzenia prawa, system konsultacji publicznych, monitorowanie tworzenia prawa miejscowego.
  • 13.30 – 15.00 - Dobre i złe przykłady praktyk stanowienia i konsultowania prawa miejscowego. Lokalne przykłady. Przedstawienie źródeł wiedzy i narzędzi edukacyjnych.
  • 15.00 – 16.30 – Indywidualne konsultacje.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Organizacje współtworzą dobre prawo lokalnie” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Prowadzą je eksperci INPRIS: dr Tomasz Zalasiński, Krzysztof Izdebski. Warsztaty będą miały interaktywny charakter. W ostatniej ich części będzie możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami. 

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 13 grudnia 2018 r. na adres mailowy: joanna.gadek@inpris.pl wpisując w temacie maila „Prawo miejscowe - Wrocław” a w treści maila następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, miejscowość, nazwę organizacji. Chętnych, którzy się zdecyduję na udział w dniu 30 listopada, prosimy o pilny kontakt na powyższy adres mailowy.

Zasady postępowania z danymi zawarte są w polityce prywatności umieszczonej poniżej na stronie internetowej inpris.pl w wiadomości dotyczącej warsztatów. Osoba zgłaszająca się na warsztaty jednocześnie akceptuje te zasady.

Polityka prywatności.

Zaproszenie w formacie PDF.