INPRIS to think tank prawniczy.

Wkrótce wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego

12 maja 2017. Prof. Stanisław Biernat, Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, kończy kadencję sędziego TK w dniu 26 czerwca 2017 r. Wkrótce powinni być znani kandydat lub kandydaci na jego miejsce.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka i INPRIS będą monitorować wybory nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydaci na zwalniane miejsce powinni być zgłoszeni 30 dni przez upływem kadencji sędziego. Podobnie jak w poprzednich przypadkach wystąpimy do Marszałka Sejmu RP i do przewodniczących klubów poselskich o informacje o zgłaszanych kandydatach. Wystąpimy też do kandydatów o udzielenie nam informacji o ich dorobku i zaproponujemy udział w debacie obywatelskiej.  

 

Mamy nadzieję, że - w odróżnieniu do ostatnich wyborów sędziów TK – tym razem zostanie zgłoszonych, w odpowiednim czasie, więcej niż jeden kandydat i będzie możliwość odbycia poważnej i merytorycznej debaty oraz będzie czas na poznanie i zweryfikowanie dorobku kandydatów i innych kryteriów ważnych dla sprawowania urzędu sędziego TK. Zachęcamy media i środowiska prawnicze do obserwowania tego procesu i włączenia się w debatę nad procesem wyborów sędziów TK.

 

Doświadczenia ostatnich wyborów sędziów TK wskazują, że na taką debatę nie było ani czasu ani warunków. Zgłaszany był tylko jeden kandydat na stanowisko sędziego TK, zgłoszenie następowało w ostatniej chwili, procedury sejmowe i sam wybór odbywały się w błyskawicznym tempie, kandydaci nie odpowiadali na zaproszenia do przedstawienia informacji o sobie. Takie postępowanie nie odpowiada randze stanowiska sędziego TK.

 

Opis okoliczności ostatniego wyboru sędziego TK (prof. Grzegorza Jędrejka) opisany jest tutaj.

 

Tabela pokazujące szczegółowo czas, jaki był możliwy na debatę o kandydatach na sędziów TK w ostatnich 10 latach opracowana przez Łukasza Bojarskiego dostępna jest tutaj.

 

Pozostałe informacje o wyborach sędziów TK zawarte są w raportach i opracowaniach dostępnych na naszej stronie internetowej.