INPRIS to think tank prawniczy.

Zaproszenie na drugie warsztaty dla prawników dotyczące wolności wypowiedzi sędziów

6 listopada 2021. Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS zaprasza sędziów, adwokatów i radców prawnych na drugą edycję międzynarodowych warsztató: „Wolność wypowiedzi sędziów, a naciski na sędziowską niezawisłość i niezależność oraz rozliczalność sądów”.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu TRIIAL – którego celem jest upowszechnianie wiedzy o Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej wśród prawników, przede wszystkim sędziów i prokuratorów. Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj [link].

Warsztaty organizowane w dniach 19-20 listopada 2021 r. będą miały charakter hybrydowy - część uczestników z Polski przebywa na miejscu konferencji, uczestnicy zagraniczni oraz pozostali uczestnicy z Polski uczestniczą w nim za pomocą platformy internetowej ZOOM. 

Miejsce warsztatów: EVA Park Life & SPA ul. Sienkiewicza 2 (wjazd od ul. Źródlanej) w Konstancinie-Jeziornie. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14:00, a kończy o godzinie 11:00. Dla pozostałych uczestników – platforma ZOOM, link zostanie przesłany przed warsztatami.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pomocą formularza dostępnego pod tym linkiem. 

Program ramowy warsztatów: 

Piątek, 19 listopada 2021 r.

(wszyscy uczestnicy, zajęcia w języku angielskim + tłumaczenie na język polski) 

14:00 - 16:00 przyjazd, zakwaterowanie uczestników na miejscu;

16:00 - 16:30 bufet kawowy na miejscu;

16:30 - 18:00 Międzynarodowy panel dyskusyjny - “Wolność wypowiedzi sędziów, a naciski na sędziowską niezawisłość i niezależność oraz rozliczalność sądów – przegląd krajowego orzecznictwa”. Prowadzenie: prof. Ireneusz C. Kamiński (PAN); udział biorą prof. Raluca Bercea (Rumuńska Rada Adwokacka), dr Viktor Vadasz (sędzia, członek KRS na Węgrzech), prof. Saša Zagorc i Mohor Fajdiga (Uniwersytet w Lubljanie);

18:00 - 19:00 Debata “Quo vadis polskie sądownictwo?” Prowadzenie: dr Madalina Moraru (EUI - CJC), paneliści: Kees Stark (sędzia, były przewodniczący Sieci Krajowych Rad Sądownictwa, Holandia), Edith Zeller (sędzia, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, Austria);

19:30 Kolacja.

Sobota, 20 listopada 2021 r. 

(zajęcia dla uczestników z Polski, zajęcia w języku polskim)  

7:30 - 9:30 śniadanie;

9:30 - 11:00 praca w grupach nad kazusami przygotowanymi przez organizatora dotyczącymi wolności wypowiedzi sędziów (2 grupy – jedna na miejscu, druga na platformie ZOOM);

11:00 - 11:15 przerwa kawowa;

11:15 - 12:00 podsumowanie pracy nad kazusami, dyskusja;

12:00 - 12:30 “Pojęcie wolności słowa w orzecznictwie strasburskim - ewolucja czy rewolucja?” wykład prof. Ireneusza C. Kamińskiego;  

12:30 - 13:00 Dyskusja, podsumowanie warsztatów;

13:00 Lunch.

Po lunchu wyjazd uczestników przebywających na miejscu. 

 

This project is funded by the European Union's Justice Programme (2014-2020), under G.A. no. 853832

Wkład własny do projektu TRIIAL sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.