BIBLIOTEKA INPRIS: Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby z INPRIS zaangażowane w projekt od wielu lat zajmują się tematyką nieodpłatnej pomocy prawnej. Stworzyliśmy i prowadzimy bibliotekę dot. reformy nieodpłatnej pomocy prawnej. Więcej informacji o bibliotece INPRIS.

 

Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym Kongresie Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Jest on zwieńczeniem kilkuletniej pracy instytucji publicznych i partnerów społecznych w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. Projekt obejmował badania, wypracowanie modelowych rozwiązań systemowych we współpracy z różnymi środowiskami oraz upowszechnienie problematyki poradnictwa prawnego wśród samorządowców, prawników i działaczy organizacji pozarządowych.

Z doświadczeń Partnerów projektu organizujących Kongres wynika wyraźnie, że – niezależnie od tego, jaki będziemy mieli ostatecznie w Polsce model bezpłatnego poradnictwa – kluczowym warunkiem rozwoju poradnictwa i dostępu obywateli do prawa jest szeroka współpraca instytucji sektora publicznego i niepublicznego zaangażowanych we wspieranie oraz realizowanie poradnictwa. Uważamy, że współpracować można i trzeba już teraz, bez względu na to, w jakim kierunku rozwinie się system bezpłatnego poradnictwa w Polsce. Dowodem na dobre efekty takiej współpracy są pouczające przykłady zarówno polskie, jak i zagraniczne.

Stworzenie systemowych rozwiązań dla poradnictwa ma bardzo duże znaczenie dla prowadzenia racjonalnej polityki społecznej, co wprost wiąże się z nowym okresem programowania środków unijnych. Dotychczas w Polsce nie było żadnego forum, w ramach którego mogłyby się spotkać różne środowiska zaangażowane w prowadzenie i wspieranie bezpłatnego poradnictwa. Kongres będzie unikalną okazją do zapoznania się na tak dużą skalę z bogatymi materiałami, i doświadczeniami krajowymi i zagranicznymi oraz dobrymi praktykami w prowadzeniu, wspieraniu i korzystaniu z poradnictwa. W trakcie Kongresu będzie również sposobność spotkania kluczowych decydentów oraz ekspertów zaangażowanych w prowadzenie i rozwój poradnictwa w Polsce.

Kongres odbędzie się w dniach 2-4 lutego 2015 r. w Warszawie. Zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału już teraz. Więcej informacji o Kongresie oraz formularz rejestracji można znaleźć na stronach: www.inpris.pl/kongres, www.kongres-poradnictwa.pl.

Czy w 2015 r. wejdzie w życie długo oczekiwana ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej? Jak wpłynie ta ustawa na istniejące rozwiązania na poziomie gmin i powiatów? Jakie działania będą musiały zostać podjęte przez władze samorządów lokalnych? Czy ustawa zmieni sytuację setek organizacji i instytucji świadczących poradnictwo? W jaki sposób?

Czy w ostatnich 25 latach wypracowaliśmy w Polsce rozwiązania w obszarze poradnictwa, z których możemy być dumni i pokazywać jako przykład? Jak wygląda obraz poradnictwa na poziomie powiatów, gmin? (Zobacz ogłoszenie o konkursie na nagrody Kongresu na stronie: www.inpris.pl/kongres/konkurs)

Kto, dla kogo, w jakich sprawach, w jaki sposób, świadczy nieodpłatne porady prawne i obywatelskie? Ile to realnie kosztuje? Jak jest to zorganizowane?

Podczas Kongresu, w gronie przedstawicieli samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych świadczących poradnictwo, adwokatów i radców prawnych, uniwersyteckich poradni prawnych, biur porad obywatelskich, odpowiemy wspólnie na te i inne pytania. Pokażemy najlepsze polskie dobre praktyki, podzielimy się doświadczeniem i wymienimy informacjami. Będzie okazja, żeby poznać kilkadziesiąt instytucji i organizacji poradniczych, nawiązać współpracę, pokazać swoje dokonania, zainspirować się działaniami innych. Spróbujemy wspólnie zastanowić się, w jaki sposób wykorzystać wiedzę płynącą z poradnictwa dla rozwoju lokalnych społeczności i tworzenia racjonalnych polityk publicznych? Uczestnicy Kongresu otrzymają obszerny pakiet materiałów dotyczących poradnictwa zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

W imieniu organizatorów

Łukasz Bojarski (dyrektor programowy Kongresu, INPRIS)

Grzegorz Wiaderek (INPRIS)

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego