Tomasz Zalasiński

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Doradza administracji publicznej, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego, a także zakładom opieki zdrowotnej, w zakresie wykonywania ich obowiązków publicznych.

Autor wielu opinii prawnych oceniających zgodność z Konstytucją RP obowiązujących lub projektowanych aktów normatywnych, a także szeregu skarg konstytucyjnych oraz wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i legislacji.

Członek Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Stowarzyszenia Stypendystów Tygodnika Polityka.

Wybrane publikacje:


W INPRIS pełni rolę eksperta w projekcie "Akademia Umiejętności Legislacyjnych dla NGO"