Aktualności

Czy Karta Praw Podstawowych może pomóc w czasach kryzysu konstytucyjnego?

25 maja 2018. We współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich IUSTITIA oraz Stowarzyszeniem Sędziów THEMIS, INPRIS rozpoczął cykl seminariów dla sędziów nt. stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Pierwsze seminaria - 25 i 26 maja (seminarium ogólne i seminarium specjalistyczne dla sędziów karnych) odbywają się w Gniewinie, w apelacji gdańskiej, we współpracy z oddziałem gdańskim SPP Iustitia

Seminaria są prowadzone w formule warsztatów. Po zapoznaniu się z Kartą Praw Podstawowych oraz możliwościami jej stosowania, sędziowie pracują nad specjalnie przygotowanymi kazusami. Z treścią Karty i jej stosowaniem łączymy zagadnienie zadawania Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych. Na podstawie przygotowanych kazusów sędziowie decydują, czy w sprawie ma zastosowanie Karta, czy sąd powinien skierować pytanie prejudycjalne, i jeśli tak, sędziowie proponują treść pytania. 

W seminarium biorą udział sędziowie sądów rejonowych, okręgowych oraz apelacyjnego m.in. z Gdańska, Sopotu, Wejherowa, Bydgoszczy. 

Kolejne seminaria będą się odbywały we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Themis w apelacji krakowskiej oraz SPP Iustitia w apelacji białostockiej. 

Seminaria odbywają się w ramach międzynarodowego projektu "Judging the Charter" współfinansowanego przez Unię Europejską i Fundację im. Stefana Batorego.