Aktualności

Od Adwokatów wiele zależy. INPRIS z Adwokaturą o Karcie Praw Podstawowych

20 czerwca 2018. Zgodnie z teorią gier zespołowych sformułowaną kiedyś przez prof. Ewę Łętowską od pełnomocników zależy naprawdę wiele. To oni, jak piłkarze, podają sądom piłkę. Jeśli podanie jest dobre ułatwia sądowi (czasem sąd zmusza) zajęcie stanowiska.

Dzisiaj odbywa się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie seminarium nt. stosowania przez adwokatów Karty Praw Podstawowych UE, organizowane przez INPRIS we współpracy z ORA Warszawa, Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Sekcją Praw Człowieka przy ORA w Warszawie. 

Jeśli adwokaci dobrze powołają w sprawie sądowej, w której występują, Kartę Praw Podstawowych, czy zawnioskują do sądu o zadanie pytania prejudycjalnego do TSUE i sąd zainspirują lub przekonają, szansa na stosowanie Karty znaczenie wzrasta. 

INPRIS prowadzi seminaria na temat Karty także dla sędziów. Wierzymy jednak, że to pełnomocnicy mogą mieć duży wpływ na większe otwarcie sądów na prawo europejskie i Kartę Praw Podstawowych. 

Grupa 20 adwokatów, którzy biorą udział w dzisiejszym seminarium, daje taką nadzieję. Uczestnicy są zainteresowani, zadają liczne pytania, niektórzy mają już własne doświadczenia z Kartą. Po części wstępnej zajęć adwokaci przystąpili do rozwiązywania i omawiania praktycznych kazusów. 

 

Seminaria odbywają się w ramach międzynarodowego projektu "Judging the Charter" współfinansowanego przez Unię Europejską i Fundację im. Stefana Batorego.