Aktualności

Seminarium „Karta Praw Podstawowych UE” dla sędziów

13 sierpnia 2014. INPRIS we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów THEMIS organizuje dla sędziów dwudniowe seminarium dotyczące Karty Praw Podstawowych UE. Seminarium odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 września.

Seminarium w formie warsztatów (w tym praca na kazusach) poświęcone będzie praktycznym aspektom stosowania Karty Praw Podstawowych UE, takim jak m.in.: zakres stosowania KPP, konkretne wolności i prawa gwarantowane w dokumencie, możliwości wykorzystania KPP w pracy sędziego, polskie i europejskie orzecznictwo odwołujące się do KPP UE.

Seminarium poprowadzą: dr hab. Nina Półtorak  i Mirosław Wróblewski.

 

Seminarium jest częścią międzynarodowego projektu „Karta Praw Podstawowych UE jako żywy instrument” finansowanego przez Unię Europejską i współfinansowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Projekt finansowany
przez Unię Europejską