Agata Wacławik-Wejman: Main Publications

Books

1. Law of the Short-Term Commercial Paper (Prawo krotkoterminowych papierow dluznych) (2002).

2. Bank as a Capital Market Participant (Bank na rynku papierow wartościowych), in: F. Zoll, Banking Law (Prawo bankowe) (2003).

3. French Insolvency Law (Francuskie prawo upadlosciowe), with A. Kozlowska, P. Tereszkiewicz, M. Porzycki in: The French Law, Prawo francuskie (2004).

4. Financial Instruments Issued by Banks (Bankowe papiery wartosciowe) in: F. Zoll, Polish Banking Law Commentary (2005).

5. Making and Enforcing Capital Markets Regulations (Tworzenie regulacji rynku kapitałowego i ich egzekwowanie), in: Regulatory Reforms in Practice: Selected Aspects of the Capital Markets (Reforma Regulacji w praktyce – wybrane aspekty rynku kapitałowego), a publication of the Polish Ministry of Economy (2007).

Articles/Reports/Working Papers

6. Intermediated Securities Holdings and Shareholder Rights (Stockholm Center for Commercial Law 2009).

7. Solutions to Legal Barriers related to Post-Trading within the EU. Second Advice of the Legal Certainty Group, co-author – European Commission, Directorate General Internal Market, available at: ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/clearing/certainty_en.htm (2008).

8. Corporate Actions And Voting Rights, note for the Legal Certainty Group, available at:  http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/certainty/background/28_3_6_waclawik_en.pdf (2006).

9. EU Clearing and Settlement Legal Certainty Group Advice to the European Commission, co-author - European Commission, Directorate General Internal Market, available at: ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/certainty/2ndadvice_final_en.pdf (2006).

10. Legal Barriers to Contract Enforcement (Prawne bariery dochodzenia praw z umów), with L. Beardsley et al. – a World Bank report, www.nbp.pl/publikacje/raportymif/bsnbp.pdf (2006).

11. Company Law and Securities Clearing and Settlement: The Possible Impact of a Shareholder Rights Directive on the Legal Certainty Project, note for the Legal Certainty Group, ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/certainty/background/5_9_5_waclawik_en.pdf (2005).

12. Note on the Enforcement of the "Comply or Explain" Provision in the Best Practices in Public Companies 2005 of the Warsaw Stock Exchange, in: Corporate Governance ROSC for Poland 2005 – a World Bank report,  http://www.worldbank.org/ifa/rosc_cg_pol.pdf (2005)

13. Management Liability in the Polish Law (Vorstandshaftung nach polnischem Recht), Der Gessellschafter, Special Issue, October 2005, pp. 36 f.

14. Corporate Governance of State-Owned Enterprises in Poland – a World Bank report, www.msp.gov.pl/download.php?s=2&id=670 (2005).

15. Evolution or Diversity of Paths? Freeze-outs of Minority Shareholders in the United States and in Europe - Harvard Law School (2004).

16. The Polish Law of Joint-Stock Companies (Aktiengesellschaft im polnischen Recht), with R. Cierpial, K. Kohutek, K. Oplustil, M. Spyra, FOWI - Vienna University of Economics (2004).

17. Outsourcing in Banking. Comparative Remarks to the Proposed Regulation of Outsourcing in Section 6 (a)-(d) of the Polish Draft Banking Act (Regulacje outsourcingu czynnosci bankowych w wybranych systemach prawnych - uwagi porownawcze na tle art. 6 a-d projektu nowelizacji prawa bankowego), with M. Spyra, Prawo Bankowe 2003/11.

18. The Numerus Clausus of Debt Instruments. Remarks Regarding the Investor Protection in the Debt Securities Markets, (Zasada numerus clausus papierow wartosciowych. Uwagi na tle zagadnienia ochrony inwestorow na rynku pozyczek masowych), with Dr. hab. F. Zoll, Transformacje Prawa Prywatnego 2003/1, pp. 9 f.

19. Best Practices in Public Companies in 2002. The Enforcement of Non-statutory Corporate Governance Standards (Zasady Dobrych Praktyk w Spolkach Publicznych w 2002 roku. Pozaustawowa regulacja zagadnień corporate governance a odpowiedzialność za przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego), Transformacje Prawa Prywatnego 2002/4, pp. 13 f.

20. The Polish Code of Corporate Governance. The Mechanisms of Implementation and Enforcement (Polski kodeks corporate governance. Mechanizmy wdrazania i egzekwowania), with I. Karasek, Przeglad Prawa Handlowego 2002/7, pp. 24 f.

21. Mandatory Investor Compensation Scheme in Poland (Obowiazkowy system rekompensat dla inwestorow w prawie polskim), Prawo Papierów Wartościowych 2001/11, pp. 3 f.

22. Investor Compensation Scheme in Poland (Anlegerentschädigungssystem im polnischen Recht), Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht (ZinsO) 2003/1, Austria, pp. 25 f.

23. French Insolvency Law (Francuskie prawo upadlosciowe), Report for the Legislation Center of the Polish Government, with A. Kozlowska, P. Tereszkiewicz, M. Porzycki (2001).

24. EC-Directive Concerning the Distance Marketing of Consumer Financial Services (Dyrektywa o swiadczeniu uslug finansowych w obrocie z konsumentami na odległość), with M. Spyra, Transformacje Prawa Prywatnego 2001/2, pp. 149 f.

25. EC-Directive on Combating Late Payment in Commercial Transactions (Dyrektywa o zwalczaniu opoznien w platnosciach w obrocie gospodarczym), with M. Spyra, Transformacje Prawa Prywatnego 2001/1, pp. 139 f.

26. Legal Remedies in Cases of Abusive Registration of an Internet Domain Name. Comparative legal remarks (Środki ochrony prawnej w przypadkach abuzywnej rejestracji nazw domen internetowych. Uwagi na tle porównawczym), with A. Szkaradzinski, Transformacje Prawa Prywatnego 2000/4, pp. 75 f.