Łukasz Bojarski: main publications

[titles in translation]

Monthly column in Prawnik, weekly of daily Dziennik Gazeta Prawna, series  „Okiem Obywatela” (With the citizen eye), since December 2014. 

Reports prepared within European network of legal experts in gender equality and non-discrimination: http://www.equalitylaw.eu/country/poland.

Publications

Ł. Bojarski, Pod społeczną kontrolą. Dziesięć lat Obywatelskiego Monitoringu Kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, [Under social control. Ten years of Citizens' Monitoring of Candidates for judges of the Constitutional Tribunal], Państwo i Prawo 5/2018, pp. 75-91.

Ł. Bojarski (ed.), F. Wejman (ed.) plus contributors, Legal Think Tanks and Governments. Capacity Building. Report, Warsaw 2017.

Ł. Bojarski, G. Wiaderek, Pod lupą obywateli - standardy, regulacje i praktyka wyborów na wysokie stanowiska publiczne, [Under the magnifier of citizens – standards, regulations and practice of appointments to high public posts], Warszawa 2017.

Ł. Bojarski, A Polish legal road roller: Can the political sentence be stopped?, Constitutionnet.org, 31 July 2017. 

Ł. Bojarski, Udział obywateli w zarządzaniu sądownictwem – społeczeństwo obywatelskie czy polityczny suweren? [Participation of citizens in judicial governance - civil society or political sovereign], w: „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik” [in: National Judicial Council. Quarterly], 2/2017. 

Ł. Bojarski, Trudne równego traktowania początki. Recenzja książki „Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz” [Difficult equal treatment starts. Review of the book "Act on the implementation of certain European Union provisions in the field of equal treatment. Commentary"], Zofia Jabłońska, Karolina Kędziora (red. nauk.), Maciej Kułak, Krzysztof Śmiszek (red. nauk.), Warszawa 2017, w: „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik” [in: National Judicial Council. Quarterly], 2/2017. 

Ł. Bojarski, Redefining judicial independence in Poland, Constitutionnet.org, 29 April 2017. 

Ł. Bojarski, K. Furman, K. Riedl, Wybory pod społeczną kontrolą. Wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego. Raport z monitoringu [Appointments under the civic scrutiny. Elections of Constitutional Tribunal Justices, Inspector General for Personal Data Protection, Human Rights Defender, Prosecutor General. Monitoring report], Warszawa 2016.

Ł. Bojarski, D. Pudzianowska, J. Jagura, Niedyskryminacja w praktyce sędziowskiej – projekty organizacji obywatelskich [Non-discrimination in the judicial practice - projects of Civil Society Organizations], w: „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik” [in: National Judicial Council. Quarterly], 3/2016. 

Ł. Bojarski (ed.), Wspólnie przeciw dyskryminacji. Sędziowie i organizacje obywatelskie na rzecz równego traktowania [Together against discrimination. Judges and civic organizations for equal treatment], Warszawa 2016. 

Ł. Bojarski (ed.), G Wiaderek (ed.), Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego 2-4 lutego 2015. Materiały pokongresowe [Congress on Legal and Citizens Advice. February 2-4, 2015. Post-congress materials], INPRIS, Warszawa 2015.

Ł. Bojarski, Przyjazny wymiar sprawiedliwości. Co to znaczy i czy go potrzebujemy? [Friendly system of justice. What does that mean and do we need it?], w: Wymiar sprawiedliwości – jak go zbliżyć do obywateli? [in: Justice system - how to make it closer to citizens?], Gdańsk 2015.

Ł. Bojarski, G. Wiaderek (ed.) and others, Poradnictwo prawne i obywatelskie – system koszty innowacje [Legal and citizens advice –  system, costs, innovations]INPRIS, Warszawa 2014.

Ł. Bojarski, Razem czy osobno? Współpraca, interakcja, komunikacja wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych [Together or apart? Cooperation, interaction, communication of the judiciary and non-governmental organizations], w: „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik” [in: National Judicial Council. Quarterly], 4/2014.

Bojarski, L., Schindlauer D., Wladasch K., The Charter of Fundamental Rights as a Living Instrument. Manual, Rome-Warsaw-Viena 2014, also extended version in Polish as Ł. Bojarski, D. Schindlauer, K. Wladasch, Mirosław Wróblewski (red.) i inni, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jako żywy instrument. Podręcznik dla prawników, INPRIS,  OBSiL KIRP, Warszawa 2014.

Bojarski, Ł., Hofbauer J.A., Mileszyk N. (2014) The Charter of Fundamental Rights as a Living Instrument. Guidelines for Civil Society, Rome-Warsaw-Viena 2014, also in Polish as Ł. Bojarski, J.A. Hofbauer, N.Mileszyk, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jako żywy instrument. Poradnik dla organizacji pozarządowych, INPRIS, Rzym-Warszawa-Wiedeń, 2014.

Ł. Bojarski, W. Żurek, Komunikacja sądów ze społeczeństwem – stan obecny i propozycje zmian [Communication of courts with the public – current state and proposals for changes], w: „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik” [in: National Council of the Judiciary. Quarterly], 3/2014. 

Rola działań i dorobku organizacji pozarządowych w kształtowaniu programów szkoleń dla sędziów [The role of the actions and achievements of NGOs in the development of training programs for judges], in: „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik” [„National Council of the Judiciary. Quaterly], 3/2013.

Organizacje społeczne a wymiar sprawiedliwości w procesie stosowania prawa antydyskryminacyjnego [Social organizations and the administration of justice in the application of anti-discrimination law], in: Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych. Raport z monitoringu [Anti-discrimination law in the practice of Polish common courts. Monitoring Report], ed. M.Wieczorek, K.Bogatko, PTPA, Warszawa 2013.

Stary-nowy asesor sądowy [Old-new judicial assessor/junior judge], respublica nova, 05.05.2013, (http://publica.pl/teksty/stary-nowy-asesor-sadowy).

Krajowa Rada Sądownictwa czyli więcej obywatela w sądownictwie [National Council for the Judiciary – more of the citizen in the judiciary], in: “Na wokandzie”, 1(11) 2012.

Judicial Independence in Poland, with A.Bodnar, in: Judicial Independence in     Transition, Seibert-Fohr, Anja (Ed.), Max Planck Institute in Comparative Public Law and International Law, Springer 2012.

The Slovak Judiciary: its current state and challenges (Aktualny Stav Slovenskeho Sudnictva a jeho vyzvy), with W. Stemker Koster, Open Society Foundation, Bratislava 2011 [in English and Slovak].

Europejska Konwencja Praw Człowieka. Poradnik praktyczny (The European Convention of Human Rights. Manual), coeditor with M.Krzyżanowska-Mierzewska, National Council of Legal Advisors, Warsaw 2010.

Election of Constitutional Tribunal Justices, Warsaw 2010 [in Polish].

Citizens monitoring of the appointment procedure of Constitutional Tribunal Justices – new initiative of Civil Society, in: XXV years of Constitutional Tribunal. Evolution of functions and objectives – presumptions and their practical implementation, Warsaw 2010, [in Polish].

Legal Ethics Clinic – proposal, in: Ethical education of lawyers – objectives and methods. ed. by H.Izdebski, P.Skuczyński, Warsaw 2010, [in Polish].

Interactive methods of clinical teaching, in: University Law Clinic. Manual for faculty teachers, ed. B.Namysłowska-Gabrysiak, C.H. Beck, Warsaw 2009 [in Polish].

The Role of the Nongovernmental Sector in Pursuing Reform of the Legal Aid System: the Case of Poland, in: Making Legal Aid a Reality: a Resource Book for Policy Makers and Civil Society, Public Interest Law Institute, 2009.

Trial simulation as an educational method, with B. Namysłowska-Gabrysiak, C.H. Beck, Warsaw 2008 [in Polish].

Efficient Court. Collection of Best Practices. Part two, edit. and co-author, C.H. Beck, Warsaw 2008 [in Polish].

Access to legal aid - propositions of changes, in: Citizen and Law, ed. A. Winiarska, The Institute of Public Affairs, Warsaw 2008, pp. 34-67 [in Polish].

New Bar. Proposal of new Law on Bar, with A. Bodnar, F. Wejman, in: Citizen and Law, ed. A. Winiarska, The Institute of Public Affairs, Warsaw 2008, pp. 68-107 [in Polish].

Translation into Polish of the 'Training Manual for Diversity Management' [Poradnik szkoleniowy. Zarządzanie różnorodnością], 2007, published on the EC website.

Citizens Watch of Candidates for Judicial Posts. Monitoring of Election of Constitutional Tribunal Justices in Poland in 2006, Warsaw 2007 [in Polish].

Main problems in access to legal aid and directions of solving them, with W.Klauss, in: Citizen and Law, ed. A. Winiarska, The Institute of Public Affairs, Warsaw 2006, pp. 93-112 [in Polish].

Professional Bodies - Professional Solidarity, in: Ethics of Legal Profession. Legal Ethics, Warsaw LexisNexis 2005 [in Polish].

Social Aspect of Work of University Law Clinics, in: University Law Clinics. Idea, Organization, Methodology, Warsaw 2005  [published in Polish, English version available on Internet].

Human Rights and Education on Combating Discrimination in Poland, in: Human Rights Education and Combating Discrimination, Slovak National Center for Human Rights, Bratislava 2005.

Efficient Court. Collection of Best Practices,. edit. and co-author, 2nd ed. Warsaw 2004 [in Polish].

Access to Legal Aid in Poland. Monitoring Report, Warsaw 2003 [in Polish and abridged versions published in English and Russian].

Judicial Capacity, Polish rapporteur, OSI EU MAP project, 2002  [in Polish and in English].

Lawyers’ ethos lost, Klinika Law Journal, 1/2000  [in Polish].

Does ex officio system need changes?, Palestra, Bar Law Journal, 5-6/1999  [in Polish].

Everyday Law, street law textbook, with M. Płatek, 3rd ed. Kraków 1999  [in Polish].

Judiciary on behalf of Human Rights, Human Rights School Textbook, E.Łętowska edit., Warsaw 1999 [in Polish].

The District Courts’ Conditions of Work. Monitoring Report, with J. Swaton, Warsaw 1999 [in Polish, summary and table of contents in English and Russian].